Multimedia | E-faktury

E-faktury

Pełna dokumentacja rozliczeń na mailu, dostępna 24h. Szybsza i sprawniejsza komunikacja z działem księgowości.

 

Zachęcamy do wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą e-mailową:

 

1. Otwórz PDF: Zgoda na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną
2. Zapoznaj się z treścią dokumentu.
3. Uzupełnij PDF i wpisz adres mailowy na który chcesz otrzymywać faktury.
4. Zapisz dokument po uzupełnieniu na swoim komputerze.
5. Wyślij uzupełnioną "Zgodę..." na adres: e-faktury@dental-depot.com

 

Zgoda na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną wymaga również zapoznania się z warunkami sprzedaży:

 

WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Zasady wysyłki towaru:

 

W przesyłce kurierskiej do towaru będzie dołączony dokument wydania tzw. WZ. Dokument WZ jest dokumentem dostawy towarów, na jego podstawie należy sprawdzić zgodność zamówienia, towaru i obciążenia. Dokument WZ nie będzie zawierał kosztów transportu, będą one osobną pozycją na e-fakturze. Pozostałe zasady sprzedaży zgodnie z obowiązującymi warunkami sprzedaży Dental Depot Wasio.

 

Faktury i Korekty faktur:

 

Wyrażając zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz. 1528)* wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej faktur wystawianych przez Dental Depot Lucyna Wasio al. Lipowa 32 53-124 Wrocław, NIP 8941270871.
 
W przypadku zmiany danych firmowych zawartych w tym dokumencie zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych. W przypadku otrzymania od firmy Dental Depot faktury korygującej zobowiązuję się do przesłania wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem otrzymania korekty faktury, w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Potwierdzenie otrzymania korekty faktury musi zawierać treść: Potwierdzam otrzymanie korekty faktury numer ... z dnia ..
. .

 

W przypadku nie przesłania w/w wiadomości zwrotnej zostanie przywrócona pełna kwota faktury VAT - zgodnie z warunkami Sprzedaży Dental Depot Wasio.

 

* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 r. poz.
1528)

 

Informacje:


Dział księgowości Dental Depot Wasio
Tel. 71 335 70 77
e-mail: e-faktury@dental-depot.com

 

Partnerzy