Multimedia | INPLACE - Broszura edukacyjna dla Pacjentów

INPLACE - Broszura edukacyjna dla Pacjentów

Jesteś zmęczony wypadającą protezą? Zapoznaj się z materiałami dla Pacjenta dotyczącymi rozwiązań dla osób z częściowym lub całkowitym bezzębiem.

Partnerzy