Pacjenci | Wskazania / Przeciwwskazania

Wskazania / Przeciwwskazania

Ważne, aby podczas zabiegów stosować się do środków ostrożności. Okres gojenia po wszczepieniu implantu zależy w dużej mierze od jakości kości w miejscu zabiegu oraz od reakcji tkanki na implant. Wpływa na niego także ocena gęstości kości dokonana przez lekarza podczas zabiegu implantologicznego. Pacjenci z kolei powinni pamiętać o tym, aby w okresie gojenia nie obciążać miejsca wszczepienia implantu. Konieczne jest zapewnienie właściwych kontaktów okluzyjnych tak, aby wyeliminować działanie nadmiernych sił na tymczasowe prace protetyczne oparte na implantach.

Potencjalne działanie niepożądane po wszczepieniu implantu:

- niezintegrowanie się implantów z kością
- utrata osteointegracji
- dehiscencje wymagające przeszczepów tkanki kostnej
- perforacja dna zatoki szczękowej, podstawy żuchwy, blaszki językowej, blaszki przedsionkowej, kanału nerwu zębodołowego dolnego, dziąseł
- zakażenia, które mogą się manifestować jako ropień, przetoka, wysięk ropny, stan zapalny, rozjaśnienie na zdjęciu rentgenowskim
- utrzymujące się dolegliwości bólowe, brak czucia, porażenie
- hiperplazja
- nadmierna utrata tkanki kostnej wymagająca interwencji chirurgicznej
- pęknięcie lub złamanie się implantu
- zakażenie ogólnoustrojowe
- zranienie nerwu

Wskazania/Przeciwwskazania
Wskazania do stosowania: Implanty stomatologiczne to urządzenia medyczne wprowadzane metodami chirurgicznymi w kość żuchwy lub szczęki, które mają na celu stworzenie podparcia pod prace protetyczne odbudowujące pojedyncze braki zębowe lub odcinki częściowego albo całkowitego bezzębia (w przypadku obecności kilku własnych zębów z zastosowaniem obciążenia natychmiastowego lub odroczonego), bądĽ też są wykorzystywane, jako docelowe lub pośrednie filary pod mosty stałe lub ruchome oraz pod protezy typu overdenture.

Implanty stomatologiczne BIOMET 3i są przeznaczone do zapewnienia podparcia pod przeznaczone do natychmiastowego funkcjonowania odbudowy pojedynczych lub mnogich braków zębowych. W przypadku uzyskania dobrej stabilności pierwotnej implantów i przy zapewnieniu właściwego obciążenia okluzyjnego pozwala na przywrócenie normalnych funkcji żucia.

Przeciwwskazania: Wprowadzanie implantów stomatologicznych może nie być możliwe w przypadku pacjentów, u których występują przeciwwskazania do wykonywania zabiegów chirurgicznych. Implantów BIOMET 3i nie należy wszczepiać u pacjentów z dużymi niedoborami tkanki kostnej, które uniemożliwiają uzyskanie odpowiedniej stabilności implantów.

 

Pobierz broszurę dla Pacjenta (PDF) >>

Pobierz ulotkę dla Pacjenta (PDF) >>

Informacje powiązane

Partnerzy